ORG. home nieuws wet en regelgeving wedstrijdregels evenementen scorelijst download shop contact

Wet en Regelgeving

 
 
 

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO pleit voor een wereldwijde droneregistratie met gelijke regels.

Nieuwsbericht |08-09-2017


De luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties heeft het oprichten van een wereldwijde droneregistratie voorgesteld. Dat schrijft Reuters. (Medewerker van U.N. aviation agency)

 

Door alle drones in één systeem vast te leggen, moet het simpeler worden voor autoriteiten om onbemande vliegtuigjes en hun eigenaren te identificeren. Het initiatief volgt nadat drones aan populariteit winnen in de VS, Europa en China. Dat brengt onder meer bezorgdheid over privacy met zich mee. Ook zouden drones een gevaar vormen voor commerciële vliegtuigen.

 

Standaard
Het is nog onduidelijk hoe zo'n wereldwijde database eruit zou moeten zien. Wel zou er volgens de luchtvaartorganisatie vanuit dronemakers vraag zijn naar één standaard. Fabrikanten moeten anders mogelijk steeds aangepaste versies bouwen voor Europa, de VS en China om aan lokale regels te voldoen.

In december 2015 besloot de Amerikaanse luchtvaartautoriteit dat dronebezitters hun drones met een gewicht van minimaal 250 gram moesten registreren. Die beslissing stuitte op veel weerstand van gebruikers en werd in mei van dit jaar door een Amerikaanse rechter ongedaan gemaakt.

 

Europese regels
In april schreef staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) dat registratie van drones in Nederland niet nodig was. Dat zou op termijn op Europees niveau geregeld worden. Daarnaast zou het "geen wezenlijke bijdrage" leveren aan het verbeteren van de vliegveiligheid.

De Britse regering liet in juli weten dat drones in de toekomst wel verplicht geregistreerd moeten worden. Daarmee wil de overheid aansprakelijkheid beter vastleggen en het moet leiden tot meer verantwoordelijkheid bij gebruikers. Ook zouden eigenaren een veiligheidsexamen moeten afleggen.

 

BRON: http://www.nu.nl/

 

 

Ministerie publiceert handleiding voor gebruik van drones

Nieuwsbericht | 02-12-2015

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een handleiding gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de regels rond dronegebruik.

Steeds meer consumenten, bedrijven en overheidstakken zetten de onbemande drones in, en de handleiding (pdf) moet meer duidelijkheid geven over de regels hiervoor.

 

De handleiding, die in samenwerking met het College bescherming persoonsgegevens is opgesteld, gaat onder meer uitgebreid in op de privacygevolgen van dronegebruik. Zo wordt besproken wanneer sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, en dus uitgebreidere privacyregels van toepassing zijn.

 

Minister Ard van der Steur schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er vanuit het bedrijfsleven veel interesse is in de handleiding. "Enkele bedrijven en organisaties hebben al aangegeven de handleiding te zullen gaan gebruiken bij hun werkzaamheden."

 

BRON: http://www.nu.nl/

 

 

Kenteken voor drones

Nieuwsbericht | 29-10-2015

 

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft donderdag ingestemd met een voorstel van EU-parlementariër Matthijs van Miltenburg (D66) om nieuwe drones in Europa te voorzien van een chip. Dat moet het makkelijker maken om schade te verhalen als zo'n onbemand vliegtuigje is veroorzaakt.


"Je zou het kunnen zien als een kentekenplaat'', aldus Van Miltenburg. "De chip en registratie zijn niet erg kostbaar en voorkomen wel een hoop gedoe bij een ongeluk.''

 

Cijfers over het aantal drones per lidstaat of over het aantal ongelukken en bijna-ongelukken zijn er niet. De verzekeringswereld studeert inmiddels hard op speciale drone-polissen. Schade door drones bij recreatief gebruik valt nu in Nederland meestal onder de gewone WA-verzekering.

 

"Nu heeft elk land zijn eigen regels. Dat varieert van helemaal niks tot een verbod waarvoor eventueel ontheffing kan worden verleend," zegt Van Miltenburg.

 

D66 wil ook dat er Europees erkende opleidingen voor "bestuurders'' van drones komen.

 

BRON: http://www.ad.nl

 

 

Soepelere regels voor drones in Nederland

Nieuwsbericht | 30-04-2015

 

Nederland kent vanaf 1 oktober 2015 soepelere regels voor de "Mini Drones", ook wel lichte categorie drones genoemd. Hier wordt een drone van max. 4 kg bedoeld.

 

Piloten hoeven niet langer een vergunning en ontheffing aan te vragen en de regels voor commerciële en particuliere gebruikers van die lichte categorie drones worden gelijkgetrokken.

 

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vertelde:

"Het commercieel gebruik van drones is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds. Met de nieuwe regels wil ik meer duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector en zorgen dat helder is aanwelke veiligheidseisen moet worden voldaan."

 

Veiligheid

Met het oog op de veiligheid moeten de piloten ervoor zorgen dat de "mini drone" een horizontale afstand houdt, tot bijv. gebouwen en groepen mensen van min. 50 meter. De drone mag niet hoger dan 50 meter vliegen en niet verder dan 100 meter van de piloot. Drones moeten altijd voorrang verlenen aan ander luchtverkeer, 50 meter afstand van elkaar houden en mogen niet binnen een straal van 5 km van luchthavens vliegen.

 

Dus:

Max. 50 meter hoog

Max. 100 meter van piloot

Min. 50 meter onderlinge drone afstand

Min. 50 meter horizontale afstand van gebouwen en groepen mensen

 

In kort, voor particuliere gebruikers die hoger, verder of met zwaardere drones willen vliegen gelden straks dezelfde regels als voor commerciële gebruikers tenzij ze op een modelvliegveldje bij een modelvliegvereniging vliegen.

 

Gefaseerde openstelling luchtruim

Om de aansluiting van de Nederlandse industrie op de Europese markt te optimaliseren, wordt voortdurend gekeken naar een goede aansluiting van de Nederlandse regels aan die in andere Europese landen. Daarom zal er met het oog op veiligheid gefaseerd worden gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones.

 

De gefaseerde aanpak betekent dat commerciële bestuurders van een drone per 1 juli 2015 al een brevet en vergunning kunnen krijgen na het afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones. Dit vervangt de verplichting tot aanvragen van een ontheffing voor een vlucht.

 

BRON: http://www.rijksoverheid.nl/